Sklep Budowlaniec - farby i chemia budowlana
Ftalowy (olejny) 0.5 l.

Rozpuszczalnik do wyrobów ftalowych i olejnych.
rozpuszczalnik olejny
cena
5.90 PLNIlość:    

Fotografia przedstawia przykładowy produkt. W rzeczywistości, posiadany przez nas aktualnie rozpuszczalnik ftalowy może pochodzić od innego producenta lub posiadać inne opakowanie..

ZASTOSOWANIE

  • do mycia narzędzi malarskich
  • jako rozcieńczalnik wyrobów malarskich ftalowych i olejnych
  • jako rozpuszczalnik tłuszczów, bitumów, wosków i tym podobnych substancji organicznych

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura wrzenia tego rozpuszczalnika wynosi około 80oC. Rozpuszczalnik ftalowy, nazywany również rozpuszczalnikiem olejnym jest mieszaniną różnorodnych węglowodorów zawierających w cząsteczce średnio od 6 do 11atomów węgla. Jego szczegółowy skład nie jest unormowany i może zależeć od konkretnego producenta lub partii produkcyjnej. Składniki rozpuszczelnika olejnego poddawane są uprzednio procesowi uwodornienia celem zmniejszenia ilości wiazań nienasyconych, zwłaszcza pierścieniowych. Zabieg ten pozwala w pewnym stopniu zmniejszyć toksyczność substancji składowych. Typowymi składnikami rozpuszczalnika ftalowego (olejnego) są: heksan, heptan, cykloheksan, metylocykloheksan, etylobenzen oraz trójmetylobenzen. W podwyższonej temperaturze podlega on dość silnemu parowaniu. Nie miesza się z wodą ani z wodorozcieńczalnymi materiałami malarskimi.

Podwójne nazewnictwo tego rozpuszczalnika wzięło się stąd, że farby, do których go używano nazywano tradycyjnie olejnymi od olejów roślinnych z których je sporządzano. Po rozpowszechnieniu się syntetycznych żywic ftalowych, które w produkcji farb niemal wyparły naturalne oleje, coraz częściej dotychczasowe farby olejne zaczęto nazywać ftalowymi. W ten sposób zmieniła się również nazwa rozpuszczalnika mimo, że w jego składzie nie zaszła żadna zmiana.

Rozpuszczalnik ten jest łatwopalną cieczą a jego pary z łatwością tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

TOKSYCZNOŚĆ

Toksyczność rozpuszczalnika ftalowo olejnego stanowi wypadkową właściwości toksycznych jego skladników, których proporcje zależą od konkretnej partii produkcyjnej. Po narażeniu drogą wziewną może wystapić podrażnienie dróg oddechowych, ból głowy, mdłości i wymioty. W cięższych przypadkach u zatrutego może rozwinać się narkoza lub spiączka. W przypadku spożycia występują dodatkowo zaburzenia żołądkowe oraz ryzyko rozwinięcia się zapalenia płuc.

UWAGA: resztek rozpuszczalnika lub zanieczyszczonych nim produktów nie wolno wprowadzać do kanalizacji.

 Łatwopalny, szkodliwy, niebezpieczny dla środowiska


© 2014 Copyright by Sklep BUDOWLANIEC - Radom. All rights reserved.

« wstecz
 
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!