Sklep Budowlaniec - farby i chemia budowlana
rozpuszczalnik EKO-1

Ekologiczny rozpuszczalnik ftalowy - 500 ml
EKO 1
cena
9.95 PLNIlość:    

ZASTOSOWANIE

  • do mycia narzędzi malarskich
  • do odtłuszczania powierzchni
  • jako rozcieńczalnik wyrobów malarskich ftalowych i olejnych
  • jako rozpuszczalnik tłuszczów, bitumów, wosków i tym podobnych substancji organicznych

WŁAŚCIWOŚCI

Rozpuszczalnik EKO-1 posiada właściwości użytkowe typowe dla rozpuszczalników typu ftalowego nazywanych dawniej olejnymi. Został on jednak skomponowany pod kątem jak najmniejszych: toksyczności, uciążliwości zapachowej oraz zagrożenia dla środowisko. Jest także zdecydowanie mniej łatwopalny w porównaniu z przeciętnym rozpuszczalnikiem ftalowym czy olejnym. Mimo, że producent nie ujawnia szczegółowego składu chemicznego rozpuszczalnika to wiadomo, że efekt ten osiągnał on miedzy innymi drogą eliminacji z jego składu węglowodorów aromatycznych oraz alifatycznych o najmniejszej ilości atomów węgla w cząsteczce. Polecamy jego stosowanie do wszystkich farb ftalowych oraz mycia narzędzi w sytuacji, gdy klientowi zależy na minimalizacji uciążliwości wynikajacych ze stosowania rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik EKO-1 nie miesza się z wodą, jest natomiast mieszalny z wiekszością rozpuszczalników organicznych.

DANE FIZYKOCHEMICZNE

Postać:   Ciecz bezbarwna
Zapach:   Charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych
Temperatura wrzenia   145 - 200 oC
Temperatura zapłonu   36oC
Temperatura samozapłonu   powyżej 200 oC
Granice wybuchowości   0,6 - 7,0 % obj.

TOKSYCZNOŚĆ

Produkt może powodować podrażnienia skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. W przypadku wdychania znacznej ilości par, co dzięki niewielkiej skłonności do parowania może się zdarzyć raczej wyłącznie w przypadku poważnych zaniedbań ze strony użytkownika, mogą wystapić bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty, utrata przytomności. Bezpośredni, długotrwały kontakt skóry z preparatem może powodować ból, zaczerwienienia i stany zapalne.


© 2014 Copyright by Sklep BUDOWLANIEC - Radom. All rights reserved.

« wstecz
 
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!