Sklep Budowlaniec - farby i chemia budowlana
gips szpachlowy Dolina Nidy 25 kg
na zamówienie
początek wiązania po 20 minutach
gips szpachlowy
cena
29.90 PLNIlość:    

ZASTOSOWANIE

Gips szpachlowy ma zastosowanie jako uniwersalne spoiwo do prac remontowych i montażu prefabrykatów gipsowych. Stosuje się go również do wykonywania gładzi na podłożach betonowych i tynkach cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

Gips szpachlowy jest suchą mieszanką, produkowaną na bazie gipsu naturalnego z dodatkiem środków modyfikujących. Zaprawa z gipsu szpachlowego jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoży.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Gips szpachlowy stosuje się na podłoża wykonane z betonu, tynku cementowo-wapiennego lub gipsu. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Podłoże powinno być stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża bardzo chłonne należy zagruntować emulsją gruntującą. Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Gips szpachlowy równomiernie do wody (na 1 kg gipsu użyć ok. 0,78 litra wody) i pozostawić na okres 3÷5 minut. Następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie w celu uzyskania jednorodnej masy. Zaprawę zużyć w stanie plastycznym w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Nie zużyta zaprawa po rozpoczęciu wiazania nie nadaje się do powtórne zarobienia wodą i należy ją odrzucić, ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu.

SPOSÓB UŻYCIA

Uzależniony jest od rodzaju prac montażowych i wykończeniowych. Podczas wykonywania gładzi, masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy, silnie dociskając do podłoża. Na ścianę nakłada się masę pasami w kierunku od podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufity pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Powstał niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Podczas montażu prefabrykatów gipsowych np. ściennych typu PRO-MONTA należy nałożyć masę szpachlową na wpust i pióro w ten sposób, aby przy osadzaniu następnej płyty część zaprawy wypłynęła. Nadmiar ten rozprowadzić pacą metalową po powierzchniach i uzupełnić ewentualne ubytki.

ZUŻYCIE

W zależności od zastosowania:
- wykonywanie gładzi - ok. 1kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm,
- montaż prefabrykatów gipsowych - ok. 2 - 2,5 kg/m2

NARZĘDZIA

Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, paca stalowa, szpachelka. Bezpośrednio po użyciu narzędzia należy umyć wodą.

OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg, 15 kg, 2 kg

Paleta:
1000 kg w workach 25 kg,
990 kg w workach 15 kg,
960 kg w workach 2 kg

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Gips szpachlowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

UWAGA
Produkt zawiera wapno hydratyzowane. Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

DANE TECHNICZNE

Proporcje składników w zaprawie:
- ok. 18,5 litrów wody na 25 kg gipsu
- ok. 11,0 litrów wody na 15 kg gipsu
- ok. 1,5 litrów wody na 2 kg gipsu

Początek czasu wiązania - nie wcześniej niż 60 min
Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do +25oC
Nazwa normowa - Gips szpachlowy B

Wyrób spełnia wymagania PN-B-30042:1997 Wyrób posiada Ocenę Higieniczną PZH B-674/93


© 2014 Copyright by Sklep Budowlaniec - Radom. All rights reserved.

« wstecz
 
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!