Sklep Budowlaniec - farby i chemia budowlana

Sklep internetowy Budowlaniec dostępny pod adresem www.budowlaniec.radom.pl prowadzony jest przez:
 
CHEMIBUD - Włodzimierz Suszyński
NIP: 796-100-76-27
Regon: 670745184
tel. 48 365 46 46


konto bankowe firmy:
Deutsche Bank Polska S.A. nr konta: 90 1910 1048 2307 9864 4167 0001

Firma wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

 
Najważniejsze:
 
 • Zamówienia: on-line a także telefonicznie.
 • Płatności: on-line, przelew, przy odbiorze.
 • Zamówienia opłacone: wysyłamy zwykle
  następnego dnia roboczego, potwierdzając
  wysyłkę via e-mail.
 • Zamówienia nie opłacone: potwierdzamy
  raz jeszcze telefonicznie przed wysyłką.
 • Sytuacje nieprzewidziane: telefonujemy
  a w razie braku kontaktu wysyłamy e-mail.
 • Możliwość zwrotu: w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.
 • Potrzebujesz więcej informacji ? Napisz, zadzwoń lub zostaw wiadomość.

 
 
R E G U L A M I N     S K L E P U

 
1. Sklep prowadzi sprzedaż wykończeniowych materiałów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem chemii budowlanej.
 
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem witryny internetowej budowlaniec.radom.pl, e-mail lub telefonicznie. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem z witryny internetowej zalecamy korzystanie z dowolnej przeglądarki zgodnej ze standartem W3C, z włączoną opcją zapisywania cookies.
 
3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz w przypadku zamówienia składanego drogą elektroniczną adresu e-mail.
 
4. Po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie jego otrzymania przez sprzedawcę.
 
5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 
6. Należność za dokonany zakup można w zależności od wybranej formy opłacić:

 • on-line podczas dokonywania transakcji za pośrednictwem platformy płatniczej Dotpay
 • przelewem w ciągu 3 dni roboczych na konto wskazane powyżej w regulaminie
 • przy odbiorze do rąk kuriera lub pracownika Poczty Polskiej
7. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą pozytywnej telefonicznej weryfikacji zamówienia pod numerem telefonu podanym przez klienta przy jego składaniu
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
 • w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - z chwilą autoryzacji transakcji.

8. Zamówienie zostaje wysłane najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili rozpoczęcia jego realizacji. W przypadku gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna lub zamówienie zawiera towary oznaczone [na zamówienie], których czas sprowadzenia jest dłuższy niż 48 godzin, klient jest informowany telefonicznie bądź pocztą elektroniczną o spodziewanym przedłużeniu terminu realizacji. Od decyzji klienta zależy, czy zamówienie ma oczekiwać na skompletowanie, ma być wysłane niepełne czy też anulowane w całości. W przypadku anulowania bądź realizacji w niepełnym wymiarze zamówienia opłaconego przez klienta z góry, wpłacone środki finansowe lub ich nadwyżka przekazywane są na wskazany przez klienta rachunek bankowy na koszt sklepu.
 
9. Klient ma możliwość telefonicznej rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu jego wysyłki.
 
10. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu na wskazany w formularzu zamówienia adres na terenie Polski. Zamówienia z adresem dostawy poza terenem Polski mogą być realizowane jedynie na warunkach ustalanych indywidualnie.
 
11. Zamówienia, które zawierają produkty oznaczone na witrynie sklepu adnotacją [Dostawa tylko na terenie Radomia] nie mogą ze względu na ich właściwości być wysyłane. Klient powinien odebrać je osobiście lub też mogą być one dostarczone bezpośrednio przez obsługę sklepu. Finalizując zamówienie należy w takim przypadku wybrać opcję [odbiór własny] lub jedną z opcji [kurier] - w zależności od wybranego sposobu odbioru lub dostawy i formy płatności.
 
12. Niektóre z oferowanych produktów, oznaczone na witrynie sklepu klauzulą [Szczególne warunki dostawy] ze względu na swoje wymiary, właściwości lub właściwości opakowania nie mogą zostać wysłane w typowej paczce, która nie chroniłaby ich w wystarczający sposób podczas transportu. W przypadku zamówień zawierających takie produkty konieczne może być opłacenie wyższego niż typowy kosztu dostawy a niekiedy także wysłanie poszczególnych produktów w odrębnych przesyłkach. Automatyczna wycena różnych kombinacji takich produktów nie jest możliwa. W związku z tym precyzyjny koszt i sposób dostawy zamówienia zawierającego produkty objęte szczególnymi warunkami dostawy zostanie każdorazowo ustalony i uzgodniony z klientem przez obsługę sklepu po otrzymaniu zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez klienta zaproponowanego sposobu i kosztu dostawy, zamówienie zostanie anulowane a ewentualnie dokonana przez klienta przedpłata niezwłocznie zwrócona. Szacowany maksymalny koszt dostawy towarów objętych szczególnymi warunkami dostawy nie przekracza dwukrotnego kosztu dostawy standartowej za każde opakowanie lub przedmiot objęty zamówieniem.
 
13. W przypadku dokonywania przedpłaty on-line przy użyciu mechanizmów sklepu internetowego za towary objęte ograniczeniami sposobu dostawy oraz jednoczesnym braku możliwości ich osobistego odbioru, należy skorzystać z linku płatności otrzymanego w automatycznym potwierdzeniu transakcji dopiero po uzgodnieniu precyzyjnego kosztu dostawy.
 
14. Do każdego zamówienia, w zależności od wyboru klienta, wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w jednej z pozycji wspomnianego dokumentu.
 
15. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ale nie jest to konieczne. W przypadku odstąpienia od umowy koszt odesłania towaru ponosi klient. Koszt odeslania w przypadku towarów sygnowanych "niestandartowy koszt dostawy" lub "dostawa tylko na terenia Radomia" może byc wyższy niż koszt zwykłej przesyłki pocztowej. Szerszą informację na temat zwrotów uzyskają Państwo tu.
 
16. Jeżeli w zakupionym produkcie zostaną ujawnione wady, należy w ramach reklamacji odesłać go na adres sprzedawcy wraz ze szczegółowym opisem wady. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez niego w formularzu zamówienia.
 
17. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są traktowane jako poufne i będą wykorzystywane jedynie do prawidłowej realizacji zamówienia. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą gromadzone ani ujawniane innym osobom lub podmiotom.
 
18. W sprawach nie określonych niniejszym regulaminem strony transakcji zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 


P O L I T Y K A     P R Y W A T N O Ś C I

 
Informujemy Państwa, że nie gromadzimy danych osobowych naszych klientów. Zostają one wykorzystane jedynie do obsługi bieżącej transakcji, w tym:
- przekazania wybranej przez Państwa (w zależności od formy dostawy) firmie kurierskiej
- przekazania (w przypadku wybrania płatności natychmiastowej on-line) operatorowi płatności Dotpay
a następnie, po upewnieniu się o doręczeniu towaru i braku roszczeń ze strony odbiorcy, usunięte z naszego systemu.

W przypadku dokonywania kolejnego zakupu w naszym sklepie, formularz finalizacji zakupu może zostać samoczynnie uzupełniony ostatnio użytymi na tym konkretnym urządzeniu danymi osobowymi. Nie będą one jednak pochodziły od nas. Stanie się tak o ile zostały one zapamiętane przez Waszą przeglądarkę.

 
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!