Sklep Budowlaniec - farby i chemia budowlana

R E K L A M A C J E

 
Jeżeli w zakupionym produkcie zostaną ujawnione wady prosimy w pierwszym rzędzie o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego. Najprawdopodobniej konieczne będzie odesłanie nam reklamowanego produktu - szczegóły ustalimy w drodze bezpośredniego kontaktu. Reklamacja rozpoznawana bedzie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. O rozstrzygnięciu reklamacji poinformujemy Państwa drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Z W R O T Y

 
Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór formularza można pobrać stąd..

W przypadku odstapienia umowy koszt odesłania towaru ponosi klient. Koszt odeslania w przypadku towarów sygnowanych "niestandartowy koszt dostawy" lub "dostawa tylko na terenia Radomia" może byc wyższy niż koszt zwykłej przesyłki pocztowej.

 
Prawo odstąpienia od umowy - pouczenie.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

          CHEMIBUD - Włodzimierz Suszyński
          26-600 Radom ul. Pomorska 25
          tel. 48 365 46 46

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Dane potrzebne do zaadresowania przesyłki zawierającej zwracaną rzecz znajdują się w zakładce "kontakt".

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczeniainnego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!