Sklep Budowlaniec - farby i chemia budowlana

Silikon - zastosowanie wewnątrz pomieszczeń

Usuwanie zabrudzeń

W pomieszczeniach silikon wykorzystywany bywa z reguły do wykończenia powierzchni połączeń różnych elementów charakteryzujących się odmienną rozszerzalnością termiczną lub mogących się wzajemnie w pewnym stopniu przemieszczać. Dobór koloru zastosowanej masy silikonowej jest o tyle ważny, iż w standardowym wykonaniu nie daje się ona malować. Dostępne na rynku wypełniacze silikonowe możemy podzielić na:

  • ze względu na skład chemiczny na octanowe (kwaśne) oraz neutralne
  • ze względu na rodzaj opakowania na pakowane do znormalizowanych kartuszy oraz nie wymagające użycia pistoletu-wyciskarki
  • ze względu na odporność termiczną na zwykłe (do ok. 120 st.C) i wysokotemperaturowe
  • ze względu na zakres stosowania na przeznaczone do wnętrz oraz uniwersalne
  • ze względu na zastosowane dodatki na sanitarne, posiadające w swoim składzie domieszki grzybobójcze i bakteriobójcze oraz uniwersalne

Pierwszą czynnością przed nałożeniem silikonu powinno być zawsze dokładne oczyszczenie, odtłuszczenie oraz odkurzenie podłoża. Do odtłuszczania możemy wykorzystać wodne roztwory detergentów lub rozpuszczalniki.


 
Naklejanie taśm maskujących

Ze względu na specyficzną, przypominającą tłuszcz, konsystencję silikonu, z reguły dla zachowania należytego efektu wizualnego konieczne jest zastosowanie taśmy maskującej. Fotografia przedstawia naklejanie taśmy maskującej na płytki ceramiczne. Analogicznie należy zabezpieczyć taśmą brzeg brodzika.


 
Nakładanie silikonu

Stożkową końcówkę kartusza z silikonem przycinamy na długość zapewniającą odpowiednią średnicę otworu wylotowego. Masę silikonową wyciskamy równomiernie, prowadząc jednocześnie końcówkę kartusza wzdłuż szczeliny. Ilość wyciskanej masy powinna zapewniać całkowite wypełnienie szczeliny oraz utworzenie niewielkiego, wypukłego menisku ponad powierzchnią taśm.

Ze względu na jednakowy kolor brodzika i taśmy, w zależności od typu oraz regulacji monitora, mogą Państwo nie dostrzec taśmy naklejonej na brodzik - proszę jednak pamiętać, że taśmę stosujemy po obydwu stronach szczeliny.


 
Nakładanie silikonu

Końcówkę kartusza prowadzimy pod kątem około 45 stopni, starając się w sposób równomierny wypełniać szczelinę.


 
Profilowanie silikonu

Fotografia pokazuje najczęściej stosowany sposób profilowania silikonu palcem - ewentualnie zwilżonym wodą lub roztworem mydła. Nadmiar silikonu wyciśnięty zostaje na powierzchnie taśm maskujących. W przypadku, gdy w którymś miejscu zabraknie silikonu do całkowitego wypełnienia szczeliny to niezwłocznie, nie dopuszczając do utworzenia się na powierzchni związanej warstewki (skórki) należy uzupełnić go z kartusza począwszy od miejca nieco poprzedzającego brakujący punkt a następnie wyprofilować ponownie od tego miejsca.

Chociaż najbardziej rozpowszechnione jest profilowanie silikonu przy pomocy własnego palca, to można w tym celu używać również specjalnego narzędzia, tzw. szpachelki silikonowej lub kostki do nakładania silikonu. Narzędzia te z reguły nie ułatwiają amatorowi prawidłowego nałożenia fugi silikonowej, pozwalają natomiast uzyskać wypełnienie o ściśle określonym profilu, nie zależnym od wielkości palca oraz stosowanego nacisku. Z tego powodu są używane przede wszystkim przez profesjonalistów, przykładających należytą wagę do jakości wykonywanej pracy.


 
Zrywanie taśmy maskującej

Następnym etapem po wyprofilowaniu silikonu jest zerwanie taśm maskujących. Wykonujemy tę czynność niezwłocznie - każde opóźnienie może spowodować, że tworząca się szybko na powierzchni wypełnienia związana warstewka silikonu zostanie poderwana razem z taśmą, rozmazując i zniekształcając świeżo nałożone wypełnienie.

Taśmę zrywamy, tak jak to widać na fotografii, pod kątem około 45 stopni w stosunku do płaszczyzny, na którą jest naklejona. W ten sposób minimalizujemy ryzyko uszkodzenia powierzchni wypełnienia.


 
Nakładanie silikonu bez taśmy

W pewnych sytuacjach, na przykład w pobliżu wewnętrznych narożników, zastosowanie taśmy maskującej napotyka na dodatkowe trudności, ujawniające się w momencie jej zrywania. Posiadając tzw. lekką rękę, płynnie działającą wyciskarkę oraz pewne minimum doświadczenia możemy pokusić się o nałożenie silikonu bez użycia taśmy maskującej - nie polecamy jednak podejmowanie takich prób osobom mającym dopiero pierwszy kontakt z tym wypełniaczem.


 
Nakładanie silikonu bez taśmy

Analogiczny problem występuje w przypadku wypełnień krzywoliniowych. O ile w sytuacji przedstawionej na fotografii naklejenie taśmy na powierzchnię muszli nie przedstawia większego problemu to na scianie należałoby użyć specjalnej, elastycznej taśmy maskującej do powierzchni krzywoliniowych. Nie dysponując taką taśmą możemy jednak ze względu na stosunkowo niewielką długość wypełnienia nadrobić jej brak własną wprawą i doświadczeniem.


 
 
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!