W ciągu 3 październikowych weekendów po hasłem Październik miesiącem dobroci dla zwierząt prowadziliśmy w radomskich supermarketach zbiórkę produktów żywnościowych z przeznaczeniem dla zwierząt przebywających w schronisku. Jednocześnie przy tej okazji staraliśmy się jak najszerzej przedstawić zwierzęta oczekujące w schronisku na nowe domy.Tradycyjnie zaczęliśmy w supermarkecie Carrefour na terenie Centrum Handlowego Echo.
W akcji rozprowadzając ulotki pomagała nam młodzież z Katolickiego Centrum Młodzieży ARKA, z Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności a także nasi wolontariusze..Kolejny weekend przywitaliśmy w supermarkecie E.Leclerc
W trakcie zbiórki rozprowadzaliśmy również ulotki z akcji Przyjaźń zobowiązuje
Zbiórkę żywności tradycyjnie kończyliśmy w centrum handlowym M1 (w Real-u)
Kosze wypełniane były do późnych godzin wieczornych