Sklep Budowlaniec - farby i chemia budowlana

Acryl - wykańczanie złącz

Naklejanie taśmy maskującej

Wypełniacze akrylowe stanowią doskonały materiał wypełniający do trwałego wykańczania wszelkiego rodzaju złacz pomiędzy różnymi elementami konstrukcyjnymi budynku. Ich dodatkową zaletą jest to, iż dają się łatwo malować, umożliwiając tworzenie całkowicie niewidocznych złączy.

W przypadku gdy wypełniana akrylem szczelina ma pozostać widoczna, pierwszą czynnością powinno być naklejenie po obydwu jej stronach taśm maskujących, pozwalających na zachowanie estetycznego wyglądu wypełnienia.


 
Przygotowanie kartusza do pracy

Stożkowe zakończenie kartusza odcinamy przy użyciu ostrego noża tuż za gwintem.


 
Acryl - ucinanie końcówki

Po nakręceniu na odcięty koniec kartusza stożkowatej końcówki, odcinamy także jej koniec. Miejsce i kąt przecięcia wybieramy w ten sposób, aby uzyskać otwór o wielkości i kształcie odpowiednich do pracy, którą zamierzamy wykonać.


 
Zakładanie kartusza do wyciskarki

Przygotowany w powyżej pokazany sposób kartusz zakładamy do pistoletu - wyciskarki. W celu cofnięcia tłoka do pozycji umozliwiającej włożenie kartusza używamy dźwigni zwalniającej zapadkę znajdującą się w tylnej części przyrządu. Tej samej dźwigni będziemy ewentualnie używać do odprężania kartusza, w celu natychmiastowego zatrzymania wypływu masy po zaprzestaniu wywierania nacisku na spust wyciskarki (fotografia nr 6).


 
Nakładanie acrylu

Masę akrylową wciskamy, możliwie głeboko, do wnętrza szczeliny, aż do jej wypełnienia do wysokości taśm maskujących.


 
Odprężanie wyciskacza

W ten sposób odprężamy pistolet - wyciskarkę aby zapobiec dalszemu wypływowi masy po zaprzestaniu naciskania na spust. Tej samej dźwigni używamy w celu cofnięcia tłoka do pozycji umożliwiającej wyjęcie kartusza.


 
Profilowanie apowierzchni akrylu

Powierzchnię wypełnionej acrylem szczeliny profilujemy przy użyciu własnego palca. Nadmiar wypełniacza wypływa a powierzchnię taśm. W przypadku masy akrylowej mamy na wykonanie tej czynności nieco więcej czasu niż w przypadku silikonu.


 
Wypełniacz akrylowy - profilowanie na mokro

Do czasu związania acrylu powierzchnię wypełnienia można dodatkowo wygładzić przy pomocy palca zwilżonego wodą.

Ostatnią czynnością będzie zerwanie taśm maskujących.


 
 
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!